DAI-HOC-KONGJU

24/09/2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA KONGJU

ĐẠI HỌC QUỐC GIA KONGJU I. Giới thiệu về trường đại học Kongju  Tên tiếng hàn:공주대학교  Tên tiếng Anh: Kongju National University (KNU)  Địa chỉ: 182 Shinkwan-dong, Gongju-si, Chungcheongnam-do,Korea […]